GreenCom Networks draagt met proefproject bij aan Up-stairs, een Horizon 2020-project gericht op het ontwikkelen van een standaard kader voor de groei van energiegemeenschappen

  • UP-STAIRS, 3-jaars project voor collectieve energie geleid door het International Energy Research Centre van Tyndall National Institute gevestigd in Ierland, ontvangt 2 miljoen euro in Horizon 2020 als financiering.
  • Het project is erop gericht een standaard kader te ontwikkelen voor de groei van energiegemeenschappen en om de deelname van burgers aan de transitie van een klanten- naar een prosumermarkt te vereenvoudigen.
  • GreenCom Networks ontwikkelt een digitaal platform voor het hosten van het energieservicemodel-kader van UP-STAIRS evenals een app om gemeenschapsleden en UP-STAIRS implementatiekampioenen te verbinden, met het globale doel collectieve actie te bevorderen.
  • Daarnaast gaat GreenCom Networks een ilot opzetten om een op maat gemaakt one-stop-shop zakelijk model te testen.
  •  

München, 18 november 2020. Een energiegemeenschap opzetten brengt veel obstakels met zich mee. In de meeste gevallen hebben de lokale groepen problemen met barrières zoals gebrek aan ervaring, hulpbronnen, netwerken, tijd of zelfs financiën. Om deze behoeften op te lossen, verstrekt het UP-STAIRS-project een one-stop-shop oplossing voor het geven van informatie, advies, capaciteitsopbouw, energieauditing, financiering en implementatie van energie-efficiëntie en oplossingen voor energiebehoud, evenals controle van invloeden en voordelen. Met deze holistische benadering bevordert het UP-STAIRS-project een effectieve en versnelde groei van duurzame energiegemeenschappen. The necessary service model framework will be made available through local authorities who will drive the uptake of energy efficiency and energy conservation measures in residential communities.

UP-STAIRS One-Stop-Shop illustration, a Horizon 2020 project
ILLUSTRATION OF UP-STAIRS ONE-STOP-SHOP, AVAILABLE FOR EDITORIAL PURPOSES. FOTO: “UP-STAIRS, IERC 2020”

GreenCom Networks begint met het ontwikkelen van een digitaal platform voor UP-STAIRS

Om deze doelstellingen te ondersteunen, ontwikkelt GreenCom Networks een digitaal platform om gemeenschapsleden onderling en met implementatiekampioenen van UP-STAIRS te verbinden, erop gericht de collectieve actie in gemeenschappen te bevorderen. Verder zal een digitale versie van het UP-STAIRS energieservicemodel-kader nuttige functies bevatten als werkstromen, interactieve zakelijke modelcanvassen, financiële modelanalyses of besluitvormingstools om te helpen bij operationele behoeftes. Verder gaat GreenCom kennis uit de Brunnthal-energiegemeenschap inzetten en een proefregio opzetten om het op maat gemaakte open-source zakelijke model te testen, door gedecentraliseerde energiebronnen te combineren met energie-efficiënte maatregelen.

Henrik Schapp, UP-STAIRS-projecthoofd bij GreenCom Networks, zei: “Het opzetten van een energiegemeenschap is geen triviale zaak – het is tamelijk complex, maar op hetzelfde moment absoluut noodzakelijk om de energietransitie naar het volgende niveau te brengen. Wij zijn blij onze ervaring uit de Brunnthal-energiegemeenschap te delen met het UP-STAIRS-project dat helpt bij het verminderen van allerlei obstakels die zorgen voor vertraging van nieuwe energiegemeenschappen. Het is nodig dat energiegemeenschappen de energiebranche duurzamer maken en het UP-STAIRS-project helpt daarbij enorm.”

Over GreenCom Networks

GreenCom Networks is een leidend energie-IoT-bedrijf, met kantoren in München, Duitsland, en Sophia-Antipolis, Frankrijk. Sinds 2011 ontwikkelt GreenCom het energiesysteem van de toekomst. Met gebruik van zijn Energy Information Brokerage Platform (eibp), integreert GreenCom gedistribueerde activa als zonnepanelen, batterijopslag, elektrische voertuigen en warmtepompen. Gebaseerd op zijn eibp, maakt GreenCom witte-label eindklantdiensten als energiegemeenschappen en vaste energietarieven mogelijk. GreenCom biedt ook optimalisering en visualisering van energiestromen in huizen, aan nutsbedrijven en fabrikanten van energierelevante apparaten.

Kom meer te weten over de oplossing energiegemeenschappen van GreenCom.

Over het UP-STAIRS-project

UP-STAIRS staat voor “Vooruithelpende gemeenschappen het structureren van collectieve actie voor duurzame lokale transitie en identificeren van wetgevingsoplossingen voor het toepassen van grensverleggende technologieën en ontwrichtende zakelijke modellen”. Om de elektriciteitsmarkt geschikt te maken voor de toekomst, vindt het Clean Energy Package (CEP) een evenwicht tussen besluiten genomen op EU-, nationale en lokale niveaus. Terwijl lidstaten hun eigen energiemix kunnen kiezen, dienen ze te voldoen aan verplichtingen om energie-efficiëntie en introductie van hernieuwbare bronnen te verbeteren voor 2030. Het CEP bevat twee definities van energiegemeenschap: burgerenergiegemeenschap en hernieuwbare energiegemeenschap. Het EU-gefinancierde UP-STAIRS-project levert een gemeenschappelijk kader voor de groei van deze energiegemeenschappen. Het is erop gericht de deelname van burger aan de transitie van een verbruikersmarkt in een ‘prosumer-markt’ te vereenvoudigen, en op hetzelfde moment lokale instanties nauw te laten samenwerken met burgers op deze reis door middel van een one-stop shop. Het gemeenschappelijke projectkader omvat zakelijke modellen, relevante richtlijnen en wettelijk advies, en ondersteuning voor het beoordelen van een energiepotentieel van een gemeenschap. Zie voor meer informatie: https://cordis.europa.eu/project/id/892037