TenneT en GreenCom Networks willen flexibiliteitspotentieel van huishoudens stimuleren om knelpunten in het elektriciteitsnet op te lossen

  • Een proefproject heeft als doel vragen te beantwoorden zoals hoe gedecentraliseerde energieproducenten, verbruikers en opslagsystemen knelpunten in het elektriciteitsnet kunnen verminderen
  • Virtueel platform brengt testklanten samen en beheert deze
  • Integratie van gedecentraliseerde centrales via Equigy Crowd Balancing Platform betrekt burgers rechtstreeks bij de energietransitie

Bayreuth/München, 1 juni 2021. De exploitant van transmissiesystemen TenneT en GreenCom Networks (“GreenCom”) zijn bezig met het uitvoeren van een veldtest om manieren te testen waarop gedecentraliseerde energieproducenten, verbruikers en opslag geïntegreerd kunnen worden om knelpunten in het transmissiesysteem te voorkomen (congestiebeheer) en schommelingen in elektriciteitsproductie en -verbruik in evenwicht te brengen (energiebalans). Hiervoor consolideert GreenCom de besturing van intelligente apparaten (zoals warmtepompen en elektrische auto’s) van testklanten op het eigen platform van het bedrijf en biedt deze capaciteiten daarna aan op het Equigy Crowd Balancing Platform. Vanuit daar kan de exploitant van transmissiesystemen TenneT ze oproepen, indien noodzakelijk. Dit flexibiliteitspotentieel van de kleinste installaties in huishoudens kan helpen knelpunten in het elektriciteitsnetwerk te verminderen of voorkomen. Op deze manier kunnen de GreenCom-testklanten actief deelnemen aan de energietransitie en economisch voordeel behalen dankzij de flexibiliteit die hun installaties bieden.

Optimalisering van gedecentraliseerde centrales voor congestiebeheer

Het speciale kenmerk van het proefproject is dat GreenCom een bijdrage levert met een grote verscheidenheid aan flexibiliteitsopties. Deze omvatten niet alleen batterijopslag en laadstations voor auto’s op elektrische accu’s, maar ook warmtepompen, verwarmers voor nachtopslag en fotovoltaïsche systemen van verschillende fabrikanten.

Eén doelstelling van het proefproject is de processen van de transmissiesysteemexploitant naar de aanbieders van flexibiliteit beter te begrijpen. Hiervoor worden de gedecentraliseerde installaties geïntegreerd in de Virtual Power Plant ontwikkeld door GreenCom. De eisen van de testklanten (bijv. een volledig geladen elektrische auto ‘s ochtends) kunnen daarom worden afgestemd op de eisen van het transmissiesysteem. Als er eisen zijn die overeenkomen, kan de bediening van de gedecentraliseerde installaties geoptimaliseerd worden, zodat knelpunten in het elektriciteitsnet verminderd kunnen worden en beperkingen op de teruglevering van duurzame stroom tot een minimum beperkt of voorkomen kunnen worden. Het blockchain-gebaseerde Equigy Crowd Balancing Platform ontwikkeld door een consortium van exploitanten van Europese transmissiesystemen wordt gebruikt als interface met het congestiebeheer van TenneT. Het project is oorspronkelijk ontworpen voor twaalf maanden en wordt daarna intensief geëvalueerd.

Achtergrond

De ontwikkeling van hernieuwbare energie leidt steeds meer tot gedecentraliseerde structuren in het Duitse secundaire energiedistributiesysteem. Het aantal kleine producenten, opslagsystemen en verbruikers zal daarom massaal toenemen in de komende jaren. Op hetzelfde moment leidt de hoge teruglevering van vluchtige hernieuwbare energie tot transportknelpunten in het transmissiesysteem. In de toekomst zal steeds minder traditioneel gegenereerde stroom van grote energiecentrales beschikbaar zijn om deze netcongesties te controleren en schommelingen in stroomproductie en -verbruik in evenwicht te brengen.Met een intelligent netwerk en geïntegreerd in de systeemdienstmarkten, kan het flexibiliteitspotentieel van miljoenen gedecentraliseerde producenten, opslag en verbruikers een belangrijke bijdrage leveren aan het controleren van de elektriciteitsnetwerken.

Gebruik van blockchain-gebaseerde technologie

Het leveren van systeemdiensten voor de markt voor bedrijfsreserves en congestiebeheer van miljoenen individuele installaties vraagt om een nieuwe benadering van geautomatiseerde controle en integratie in de processen van transmissiesysteemexploitanten en technische oplossingen door de assetfabrikanten. TenneT heeft daarom een grensoverschrijdend blockchain-gebaseerd gegevensplatform ontwikkeld – het Equigy Crowd Balancing Platform- met een aantal Europese transmissiesysteemexploitanten. Dit platform maakt het voor miljoenen huishoudens in Duitsland en elders in Europa eenvoudiger om actief de flexibiliteit van hun installaties te bieden, door middel van elektriciteitsdienstverleners en fabrikanten, aan de systeemdienstmarkten voor de stabilisatie van het elektriciteitsnetwerk. Equigy maakt de geautomatiseerde integratie en controle van de installaties mogelijk in de processen van de netexploitanten en marktspelers.

Verdere externe informatie door energate messenger.