ESB en GreenCom Networks worden partners om vraagrespons-capaciteiten van warmtepompen te laten zien in Ierland

  • Het klimaatactieplan van Ierland is gericht op het implementeren van 600.000 warmtepompen in residentiële gebouwen voor 2030

  • De proof of concept toont veelbelovende resultaten voor het verbinden en controleren van warmtepompen om te reageren op marktprijzen en CO2-uitstoten

  • Met het project konden klantcomfort-niveaus behouden blijven, met een potentiële besparing van 15% voor eindgebruikers door gebruikmaking van een time-of-use tarief

  • Optimaliseringscontroles waren gebaseerd op CO2-reductie, marktprijssignalen en time-of-use tarieven

  • Het klimaatactieplan van Ierland is gericht op het implementeren van 600.000 warmtepompen in residentiële gebouwen voor 2030

Dublin, München, 20-05-2021. ESB, het leidende energienutsbedrijf van Ierland, is een partnerschap aangegaan met GreenCom Networks (“GreenCom”), een toonaangevende Europese dienstverlener van Home Energy Management, om de flexibele behoefte aan warmtepompen in Ierse huizen aan te tonen. De uitvoerbaarheidsstudie van een jaar was erop gericht te laten zien dat aan operationele flexibiliteit van de warmtepomp met succes kan worden voldaan door een IoT-platform. Met de conceptstudie kon het koolstofgehalte van verwarming/warmwatergebruik verlaagd worden en vraagrespons-capaciteit aan het net geboden worden met behoud van comfortniveaus en verlaging van elektriciteitskosten voor huiseigenaars.

De studie begon in januari 2020, met resultaten die bevestigen dat het koolstofgehalte van warmtepompaanvraag verlaagd kan worden door gebruik te verschuiven naar periodes van hoge hernieuwbare elektriciteitsproductie. Het is ook mogelijk gebruik te verschuiven als reactie op signalen van de elektriciteitsmarkt en zo de invloed die ze zouden kunnen hebben op het net te verlichten. Bovendien zouden door het concentreren van gebruik op uren met lage prijzen van een time-of-use tarief de verwarmingskosten voor een klant verlaagd kunnen worden met meer dan 15%, zonder invloed te hebben op hun comfortniveaus.

Als onderdeel van de studie werden deelnemende huiseigenaars met Mitsubishi Electric Ecodan warmtepompen in hun huizen verbonden met het energie-IoT-platform van GreenCom. Er werd automatische afstandsbediening opgezet voor alle warmtepompen en door het toepassen van de optimalisatiealgoritmes van GreenCom werd elke warmtepomp geconfigureerd om CO2-uitstoten te verlagen, te reageren op marktprijssignalen of op een time-of-use tarief.

Op deze manier kon de optimalisatie voordeel bieden aan alle betrokkenen: verlaging van koolstofuitstoten helpt de ambities van Ierland voor decarbonisering waar te maken, optimalisatie door energiemarktprijssignalen maakt vraagrespons-use-cases mogelijk en optimalisatie door eindklantenergietarief verlaagt de kosten voor de huiseigenaar.

Brian Montayne, eHeat manager bij ESB, zegt: “De elektrificatie van de residentiële verwarmingssector is een hoofdcomponent van het Klimaatactieplan van Ierland. Het gebruiken van schone elektriciteit met laag koolstofgehalte om onze huizen te verwarmen is essentieel voor deze transitie, die ESB volledig ondersteunt. Wij zijn heel blij partner te zijn geworden van GreenCom Networks bij deze studie, aangezien het de mogelijkheden en voordelen heeft laten zien die kunnen voortkomen uit het gebruiken van IoT- en warmtepomptechnologie voor klanten, de omgeving en netwerkzaamheden.”

Als deel van zijn Klimaatactieplan streeft Ierland ernaar 600.000 warmtepompen te implementeren in residentiële gebouwen, waarvan 400.000 in bestaande gebouwen.Dat zou, op zijn beurt, ertoe leiden dat in 2030 bijna een derde van de 1,7 miljoen huishoudens van Ierland hun warmte van warmtepompen ontvangt. Daarnaast is het plan erop gericht de elektriciteit geproduceerd uit duurzame bronnen tot 70% te verhogen in 2030, en van het evenwicht tussen variabele zonne- en windenergieproducten een noodzaak te maken.

Christian Feisst, GreenCom CEO voegt toe: “In minder dan tien jaar vanaf nu, plant Ierland van ongeveer 50.000 geïnstalleerde warmtepompen naar 600.000 te gaan. Om van deze ambitieuze implementatie een succes te maken, dienen wij het flexibiliteitspotentieel van de warmtepomp zonder problemen te integreren. Met onze proof of concept hebben wij laten zien dat automatische, door algoritme gecontroleerde werking van warmtepompen ten voordele van alle betrokken aandeelhouders, de regering, de nutsbedrijven, de eindklant, mogelijk is.”